יום רביעי, 1 בדצמבר 2010

בטיחות ובדיקות מתקני ואביזרי הרמה

על פי חוקי מדינת ישראל, מתקני הרמה ואביזרי הרמה חייבים בבדיקת בטיחות במקרים הבאים:
1. לפני שימוש ראשוני.
2. כל  6 חודשים לאביזרי הרמה (רצועות, שרשראות, כבלים, דודי בטון, סלים, קורות...).
3. כל 14 חודשים למכונות הרמה (מנופים, מלגזות, גלגלות, מגבהים, מסועים..).
4. כל 6 חודשים לפגומים ממוכנים ובמות הרמה הנמצאות באתרי בניין.
5. כל 6 חודשים לעגורני בנין באתרי בניין.
מי מוסמך לבצע בדיקות?
מבצע הבדיקה יהיה בודק מוסמך בעל ההסמכה המתאימה לאותו עניין.
בודק מוסמך מגיע מכוח החוק וכשליח מומחה של משרד התמ"ת, אגף הפיקוח על העבודה.
בתום הבדיקה ימסור הבודק לבעל הכלי תסקיר בדיקת בטיחות, העתק נוסף נשלח לאגף הפיקוח.

חל איסור לעבוד עם מתקנים ואביזרי הרמה ללא אישור בטיחות בתוקף, כמו כן במתקנים הנמצאים על רכבים כגון משאיות עם מנוף, משאיות עם דופן הרמה אחורית וכדומה מחייב משרד הרישוי להציג אישור בדיקה בזמן הטסט.

הנפת מגדל בבתי זיקוק חיפה בעזרת מנוף זחל 650 טון
 מני בן שמעון,
 • מהנדס בודק מוסמך למתקנים, מכונות ואביזרי הרמה בוגר היחידה ללמודי המשך בטכניון.
 • בודק מנופים, עגורני גשר / זרוע / שער, בודק משאיות מנוף,מנופים ניידים, מנופי זחל, בודק במות הרמה, בודק מלגזות, בודק דפנות הרמה הידראוליות ברכבים ומשאיות (רמפות הרמה, דלתות הרמה), בודק ליפטים, בודק כננות / גלגלות הרמה, בודק סלי הרמה במלגזות ומנופים, בודק שרשראות, כבלים, אביזרים, קורות הרמה, סל להרמת אדם במלגזה ועוד....
 • אישורי כושר הרמה
 • אישורי מהנדס לטסט משרד הרישוי לדפנות, דלתות הידראוליות, תורן למלגזה, מנופים.
 • מומחה לבטיחות במתקני ואביזרי הרמה.
 • בטיחות בעבודות הרמה.
 • תכנון קורות הרמה ותלי.
 • מהנדס ומתכנן הרמה בחברת המנופים הגדולה במדינה.
 • בצוע אישורי מהנדס בודק.
 • יועץ ומדריך בטיחות בעבודות מנופים.
 • הדרכות לעובדי גובה.
 • הדרכות ותרגול כיבוי אש.
 • בנית תיק מפעל.
 • ליווי הנדסי לפרויקטים.
 • ניהול מערכות איכות ובטיחות לפי ת"י 18001, ISO9001
 • ממונה בטיחות מוסמך.

נייד: 052-3313598 

פקס: 153-52-3313598 דוא"ל: menny.b.s@gmail.com


מלגזה טלסקופית 



 כביש 6 - הרכבת קורות במשקל 140 טון בעזרת 2 מנופים 400 טון ו 500 טון

              
הרמת גג למיכל בבתי זיקוק אשדוד בעזרת מנוף 500 טון



הרמת יחידות מיזוג במלון הנסיכה - אילת



הנפת מבנה 180 טון-חיפה



-מנוף זחל